SIK SORULAN SORULAR

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır. El yıkama, günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında, diğer kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır. Başta sağlık sektörü olmak üzere bir çok iş kolunda, çalışanların el yıkamasındaki aksaklıklar, toplumu tehdit eden ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Hastanede yatan hastalar genellikle sağlıksızdırlar, bir ameliyat sonrası iyileşme dönemi içindedirler ya da bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle enfeksiyon riskleri yüksektir. Sadece hasta teması değil odasındaki eşya ve yüzeylerle temas da kontaminasyona neden olabilir. Enfeksiyon oluşumunun önlenmesinde en kolay ve etkin yollardan biri, tüm sağlık çalışanları, görevli, hasta ve ziyaretçileri tarafından el hijyeni kurallarına uyulmasıdır.

Dezenfeksiyon Nedir?

Patojen mikroorganizmaların ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaların tahrip edilmesi veya virüslerin inaktive edilme-si, yani ortamın hijyenik hale getirilmesi için sıcak ya da soğuk su ve deter-jan ya da kimyasal maddelerin uygulandığı tüm işlemlere dezenfeksiyon işlemleri denir.

Dezenfektan Nedir ?

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere “dezenfektan” veya “sanitizer” denmektedir. Dezenfektan maddeler en-feksiyon oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların tahrip edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak bunların bakteri sporlarını ve tüm virüsleri öldürmeleri beklenmez. Dezenfektan ile sanitizer arasındaki en önemli fark seyreltme sırasında karşımıza çıkmaktadır. Konsantre olan de-zenfektan maddelerin patojenleri öldürme olasılıkları çok daha yüksekdi

El Dezenfeksiyonunun Amacı Nedir?

El dezenfeksiyonunun amacı; ellerdeki kontaminant bakterilerin en etkili ve hızlı bir şekilde elimine edilme-sidir. Kalıcı floranın elimine edilmesi veya azaltılması amaçlanmaz. Burada antisep-tik özelliklere sahip dezenfek-

Bazı Dezenfektanlar Daha Sert Ve Kesin Bir Kokuya Sahipken Bazıları Parfüm De İçerebiliyor. Hangisine Güvenmeliyiz?

Hiçbir dezenfektanı ellerimizi dezenfekte ederken koklamamamız gerekir çünkü içeriği nedeniyle solunum yolları için zararlı olabilir. Bu nedenle parfümlü olmasının hiçbir faydası tek faydası karşımızdaki insanların kokusundan etkelenmemesi ve tercih meselesidir.

El Dezenfektanı Nasıl Uygulanırsa Etkili Olur? Yöntemi Nedir?

Etkili olması için avucu doldurması ve elin avuç içi ve dışında parmak aralarında bilekleri içine alacak şekilde ovalanarak yayılması gerekir. Çok kısa sürede buharlaşabilme özelliği ve 2 saniye içerisinde de bakterileri ve virüsleri öldürme özelliği olduğu için hızla el üzerinde yayılması gerekir.

Eşyalarda, giysilerde, cep telefonları ya da vücudumuzun başka yerlerinde de etki sağlıyor mu?

Cansız yüzeyler için üretilen dezenfektanlar daha kurutucu özelliktedir, daha serttir. Şüpheli kullanım sonrası eşyalar için kullanılabilir. Sitemizde klinkteki tıbbi cihazlar ve zemin temizleyiciler bulunmaktadır.

5 litre ve üstü dezenfektanların daha az miktarda satılanlara göre etkinliğinin az olduğu belirtiliyor. Bu bilgi ne kadar doğru?

Doğru değil. Sonuç olarak sağlık kurumları da bu ürünleri yüklü miktarlarda alırlar ve kullanım alanlarına küçük paketler halinde dağıtırlar. Ekonomik boyların daha etkisiz olma gibi bir durumları yoktur.

Elleri sık sık dezenfektanlarla temizlemenin vücuda zararı var mı? Eldeki yararları bakterileri öldürerek bağışıklığımızı tehlikeye sokar mıyız ya da vücudumuzda toksik etki yaratır mı?

Hayır, yok ancak dezenfektanları sadece şüpheli temaslardan sonra kullanmalıyız. Çok kuru bir cilt yapısı var ise nemlendirici kullanarak bunu giderebiliriz. Ardından el yıkama imkanı olduğunda yine eller yıkandıktan sonra nemlendirici etkili kremler kullanmak yeterli olacaktır.

Kendi kendimize evde dezenfektan hazırlayabilir miyiz? Bu ne derece sağlıklı?

Evde doğal ürünlerle hazırlanan ürünler çok güvenilir olmuyor. Belirli kontroller yapılamayacağından etkinliği kanıtlanmamış ürünler kullanmak virüsleri yok etmek açısından güvenilir olmaz. Gerekli kontrollerden geçmiş ve etkinliği ispatlanmış ürünlerin kullanılması koruyuculuk açısından daha güvenilirdir.

Coronavirüse karşı hangi maskeler etkilidir? N95, N75 diyenler var. FFP3, FFP1 gibi daha önce aşina olmadığımız bazı kodlar konuşuluyor. Neyi tercih edelim?

Standart cerrahi maskelerin yanında bir de bu numaralarla anılan maskeler bulunuyor. Sağlıklı bir kişinin maske kullanmak ile birlikte el hijyenine ve temas önlemlerine dikkat etmesi daha önemlidir. Cerrahi maskelerin ise hasta olan kişiler tarafından takılması öneriliyor. Sadece hapşırıyor ve burnu akıyor olsa da özellikle kalabalık ortamlara giren kişilerin muhakkak surette maske takması gerekiyor. Bu da bildiğimiz basit cerrahi maskelerin olması yeterlidir. Buradaki amaç; hapşırık, öksürük durumlarında çevreye dağılan damlacıkların yayılımını önlemek ve tek başına bir maske buna yeter. Genellikle özellikli olarak numaralandırılan maskelerin tamamı aynı kategori içerisindedir. Bunlar sadece hasta kişilerle yakın temasta bulunacak sağlık çalışanlarına önerilir.